فایل های دسته بندی جغرافیا - صفحه 1

مکانيابي پهنه هاي مناسب براي اکوتوريسم در مناطق ساحلي شهرستان هاي رودسر تا آستانه اشرفيه در استان گي

مکانيابي پهنه هاي مناسب براي اکوتوريسم در مناطق ساحلي شهرستان هاي رودسر تا آستانه اشرفيه در استان گيلان با استفاده از GIS

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل