فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

بررسي تاثير استراتژی های رقابتي بر روی استراتژی های سازماني در صنايع انفورماتيک ايران

بررسي تاثير استراتژی های رقابتي بر روی استراتژی های سازماني در صنايع انفورماتيک ايران(مطالعه موردی شرکت های فعال در صنعت نرم افزارهای حسابداری هلو(طرفه نگار)-همکاران سيستم-رايورز

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل