فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

شرط ملت كامله الوداد از منظر حقوق بین الملل عمومی

شرط ملت كامله الوداد از منظر حقوق بین الملل عمومی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه رشته حقوق -شرط ملت كامله الوداد(حقوق بین الملل)

پایان نامه رشته حقوق- شرط ملت كامله الوداد از منظر حقوق بین الملل عمومی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جرایم سایبری ناقض حریم خصوصی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی

جرایم سایبری ناقض حریم خصوصی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي زمينه های همگرايي و واگرايي در روابط جمهوری اسلامي ايران و سلطان نشين عمان

پایان نامه رشته حقوق -بررسي زمينه های همگرايي و واگرايي در روابط جمهوری اسلامي ايران و سلطان نشين عمان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزیابی نظریه هاي فقهی قاعده ي لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبناي مسئولیت مدنی در حقوق ایرا

ارزیابی نظریه هاي فقهی قاعده ي لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبناي مسئولیت مدنی در حقوق ایران

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظري تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

مبانی نظري تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حقوق متهم در تحقیقات اولیه کشف جرم در آئین دادرسی کیفری

حقوق متهم در تحقیقات اولیه کشف جرم در آئین دادرسی کیفری

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل