فایل های دسته بندی استخدامی - صفحه 1

سوالات سنجش و ارزیابی ویژه آزمون های استخدامی

سوالات سنجش و ارزیابی ویژه آزمون های استخدامی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تعلیم و تربیت اسلامی رشته علوم تربیتی ویژه آزمون های استخدامی

سوالات تعلیم و تربیت اسلامی رشته علوم تربیتی ویژه آزمون های استخدامی

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه سوالات زبان انگلیسی ویژه آزمون های استخدامی

مجموعه سوالات زبان انگلیسی ویژه آزمون های استخدامی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات دانش سیاسی و اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی ویژه آزمون های استخدامی

سوالات دانش سیاسی و اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی ویژه آزمون های استخدامی

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات استخدامی آموزش وپرورش رشته روانشناسی

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشته روانشناسی

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل