فایل های دسته بندی رشته حقوق - صفحه 1

بررسی مسئولیت مدنی شهرداری ها در برابر اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر

بررسی مسئولیت مدنی شهرداری ها در برابر اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جرایم سایبری ناقض حریم خصوصی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی

جرایم سایبری ناقض حریم خصوصی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تعارض ادله اقرار وسند در دعاوی مالکیت از حیث رویه قضایی

بررسی تعارض ادله اقرار وسند در دعاوی مالکیت از حیث رویه قضایی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیوه های پیشگیری از جرایم زیست محیطی

شیوه های پیشگیری از جرایم زیست محیطی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصول و مبانی جرم انگاری

اصول و مبانی جرم انگاری

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اسقاط خیارات از منظر شیخ انصاری و تطبیق بر حقوق مدنی ایران وآراء وحدت رویه دادگاه

بررسی اسقاط خیارات از منظر شیخ انصاری و تطبیق بر حقوق مدنی ایران وآراء وحدت رویه دادگاه

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعیین رابطه سرمايه اجتماعي با هويت اجتماعي مهاجران

تعیین رابطه سرمايه اجتماعي با هويت اجتماعي مهاجران

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل