فایل های دسته بندی رشته مدیریت - صفحه 1

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی شعب بانک سینا

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی شعب بانک سینا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپزال مدیریت بازرگانی بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیریت با میزان جذب در آمدهای گمرکات آذربایجان غربی

بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیریت با میزان جذب در آمدهای گمرکات آذربایجان غربی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه رشته مدیریت مالی و حسابداری رابطه تاخیر اعلان سود با مدیریت سود

پایان نامه رشته مدیریت مالی و حسابداری رابطه تاخیر اعلان سود با مدیریت سود

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل