فایل های دسته بندی رشته کامپیوتر - صفحه 1

تشخیص هرزنامه وب به کمک تکنیک های داده کاوی

تشخیص هرزنامه وب به کمک تکنیک های داده کاوی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تشخیص هرزنامه وب به کمک تکنیک های داده کاوی

تشخیص هرزنامه وب به کمک تکنیک های داده کاوی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بهبود برقراری امنیت اطلاعات در رایانش ابری با استفاده از استاندارد SA

بهبود برقراری امنیت اطلاعات در رایانش ابری با استفاده از استاندارد SA

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات

ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

«بررسی چگونگی به‌کارگیری طنز در آگهی‌های تبلیغاتی رادیو پیام»

پایان نامه علوم اجتماعی«بررسی چگونگی به‌کارگیری طنز در آگهی‌های تبلیغاتی رادیو پیام»

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل