فایل های دسته بندی رشته صنایع - صفحه 1

بررسي تاثير استراتژی های رقابتي بر روی استراتژی های سازماني در صنايع انفورماتيک ايران(مطالعه موردی ش

بررسي تاثير استراتژی های رقابتي بر روی استراتژی های سازماني در صنايع انفورماتيک ايران(مطالعه موردی شرکت های فعال در صنعت نرم افزارهای حسابداری هلو(طرفه نگار)-همکاران سيستم-رايورز)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل