فایل های دسته بندی پروپوزال - صفحه 1

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی شعب بانک سینا

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی شعب بانک سینا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپزال مدیریت بازرگانی بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیریت با میزان جذب در آمدهای گمرکات آذربایجان غربی

بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیریت با میزان جذب در آمدهای گمرکات آذربایجان غربی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مسئولیت مدنی شهرداری ها در برابر اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر

بررسی مسئولیت مدنی شهرداری ها در برابر اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جرایم سایبری ناقض حریم خصوصی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی

جرایم سایبری ناقض حریم خصوصی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تعارض ادله اقرار وسند در دعاوی مالکیت از حیث رویه قضایی

بررسی تعارض ادله اقرار وسند در دعاوی مالکیت از حیث رویه قضایی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیوه های پیشگیری از جرایم زیست محیطی

شیوه های پیشگیری از جرایم زیست محیطی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصول و مبانی جرم انگاری

اصول و مبانی جرم انگاری

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اسقاط خیارات از منظر شیخ انصاری و تطبیق بر حقوق مدنی ایران وآراء وحدت رویه دادگاه

بررسی اسقاط خیارات از منظر شیخ انصاری و تطبیق بر حقوق مدنی ایران وآراء وحدت رویه دادگاه

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تأثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار

تأثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی